0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 19.05.2017 r.
23.05.2017 godz. 8:18
 
Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym Akcja letnia - RYCERSKIE LATO
19.05.2017 godz. 14:56
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości budżetowej
19.05.2017 godz. 13:14
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
19.05.2017 godz. 13:10
 
Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 16.05.2017 r.
18.05.2017 godz. 7:42
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2017
17.05.2017 godz. 15:25
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.2.2017
11.05.2017 godz. 14:27
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach  dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku.
09.05.2017 godz. 22:27
 
Informacja o wynikach konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdunach i Szkoły Podstawowej w Baszkowie
08.05.2017 godz. 11:40
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 751, 59, 39 50/6, 57/4, 57/1, 8076/7 obręb Chachalnia gmina Zduny dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.
06.05.2017 godz. 11:14
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 348, 340/3. 340/4, 365,361 w m. Zduny dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Zduny.
06.05.2017 godz. 11:12
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 153, 193, 220/4, 212, 223 w m. Konarzew dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.
06.05.2017 godz. 11:09
 
Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w Zdunach
05.05.2017 godz. 8:56
 
UWAGA! ODWOŁANO Nadzwyczajną sesje Rady Miejskiej w Zdunach w dniu dn. 10.05.2017r. godz. 15.00
05.05.2017 godz. 13:17
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl