0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Koszt utrzymania 1 ucznia w Publicznym Przedszkolu w Zdunach w 2017 r. - I Korekta
27.03.2017 godz. 12:39
 
Ogłoszenie Burmistrza Zdun o naborze na kandydatów do gminnego zespołu ds. rewitalizacji
22.03.2017 godz. 12:21
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych"
22.03.2017 godz. 11:32
 
Informacja Burmistrza Zdun o wszczęciu na wniosek P4 Play Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika Mateusza Kuglera, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na nieruchomości położonej w Zdunach ul. Krotoszyńska , oznaczonej nr ewid. 793/2.
17.03.2017 godz. 14:41
 
Informacja Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z budową utwardzenia terenu i przebudową istniejącego przyłącza wodociągowego, na terenie działek o nr ewid. 1661, 1662, 1814/14 obręb Zduny
17.03.2017 godz. 14:35
 
Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach.
14.03.2017 godz. 13:11
 
Informacja Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "II Kiermasz Wielkanocny"
13.03.2017 godz. 15:00
 
Zapytanie ofertowe: "Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych"
10.03.2017 godz. 8:14
 
Termin XXIX Sesji Rady Miejskiej w Zdunach oraz terminy posiedzeń Komisji RM w miesiącu marcu 2017r.
10.03.2017 godz. 7:38
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na nieruchomości (...) położonych w m. Chachalnia gmina Zduny, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszorowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5165P Zduny-Chachalnia.
09.03.2017 godz. 23:44
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 154/21 , 153 obręb Konarzew gmina Zduny.
09.03.2017 godz. 23:40
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach - dla obiektu Zespołu Szkół w Zdunach.
09.03.2017 godz. 23:36
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.2.2017
07.03.2017 godz. 12:24
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2017
07.03.2017 godz. 12:11
 
Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "II Kiermasz Wielkanocny"
03.03.2017 godz. 9:45
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl