0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont basenu kąpielowego w Zdunach


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn:Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda
20.03.2018 godz. 23:10
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabudowy poprzemysłowej dawnej kaflarni na cele kulturalno- edukacyjne, usługowe, zakwaterowania turystycznego, biurowo- konferencyjne
19.03.2018 godz. 21:05
 
Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Zduny
19.03.2018 godz. 12:14
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy wiejskiej w Chachalni wraz z zapleczem socjalno- kuchennym
16.03.2018 godz. 8:59
 
Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 13.03.2018 r.
15.03.2018 godz. 7:35
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji nr GT.6733.16.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego
15.03.2018 godz. 14:47
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji nr GT.6733.15.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego
15.03.2018 godz. 14:41
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji nr GT.6733.14.2017 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego
15.03.2018 godz. 14:36
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. kancelaryjnych
13.03.2018 godz. 14:55
 
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zdunach - Oddział w Bestwinie
12.03.2018 godz. 13:33
 
Zarządzenie nr 290/2018 Burmistrza Zdun z dnia 06 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach adres: ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny
06.03.2018 godz. 8:46
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda
02.03.2018 godz. 21:36
 
Terminy posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu marcu 2018r.
02.03.2018 godz. 13:27
 
Informacja o zleceniu realizacja zdania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
02.03.2018 godz. 12:37
 
Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego
01.03.2018 godz. 14:38
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego - "Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny"
01.03.2018 godz. 11:17
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl