0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu postanowienia nr GT.6733.10.2018 prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Zdun znak GT.6733.10.2018
19.09.2018 godz. 16:03
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 12 szt. tablic edukacyjnych oraz witacza w konstrukcjach drewnianych do zamontowania w rezerwacie przyrody "Mszar Bogdaniec" oraz "Baszków-Piaski"
18.09.2018 godz. 14:12
 
Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu wrześniu 2018r.
13.09.2018 godz. 8:06
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, obręb Konarzew"
13.09.2018 godz. 13:14
 
Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym: "Dni Seniora w gminie Zduny"
11.09.2018 godz. 9:20
 
Ogłoszenie o wyborze emitenta obligacji komunalnych
11.09.2018 godz. 10:38
 
Informacja o wykazie przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Konarzewie
11.09.2018 godz. 10:36
 
Ogłoszenie Burmistrza Zdun o konsultacjach dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zduny z NGO
05.09.2018 godz. 9:37
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.6.2018
04.09.2018 godz. 14:05
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl