0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Kaliszu
23.05.2018 godz. 15:36
 
Informacja Burmistrza Zdun o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb miasto Zduny
23.05.2018 godz. 14:41
 
Informacja Burmistrza Zdun o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb miasto Zduny
23.05.2018 godz. 14:36
 
Informacja Burmistrza Zdun o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb miasto Zduny
23.05.2018 godz. 14:22
 
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat
22.05.2018 godz. 12:58
 
Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "Turniej Piłki Nożnej - Gramy Razem"
18.05.2018 godz. 9:48
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.05.2018 godz. 13:02
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach
15.05.2018 godz. 10:52
 
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu maju
07.05.2018 godz. 7:56
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl