0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Informacja o wykazie przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości położonej w Zdunach
24.07.2018 godz. 15:00
 
usunięto
19.07.2018 godz. 0:00
 
Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert "Biwak edukacyjny - MŁODZI ODKRYWCY"
18.07.2018 godz. 13:00
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko - ds. gospodarki komunalnej
17.07.2018 godz. 8:00
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny"
16.07.2018 godz. 13:30
 
Zapytanie ofertowe na dostawę drona antysmogowego wraz z wyposażeniem
16.07.2018 godz. 11:49
 
Zapytanie ofertowe na dostawę czujników powietrza mierzących pył zawieszony PM2.5 oraz PM10
16.07.2018 godz. 11:41
 
Odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny"
11.07.2018 godz. 11:41
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - obręb Zduny i Konarzew
10.07.2018 godz. 8:08
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
09.07.2018 godz. 10:45
 
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii 1/2018 w sprawie wyznaczenia ogniska wścieklizny, wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz oznakowania terenu
06.07.2018 godz. 8:49
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Centrum aktywności lokalnej- modernizacja boiska w Konarzewie (zakup oraz montaż bramek i piłkochwytów)
06.07.2018 godz. 14:56
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Zatrzymaj się na chwilę w Baszkowie - wykonanie miejsca postoju dla osób korzystających ze strefy wypoczynku i rekreacji (Utwardzenie terenu i mała architektura przy sali w Baszkowie)
06.07.2018 godz. 14:36
 
Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
06.07.2018 godz. 14:01
 
Komunikat Burmistrza Zdun ws. ogniska wścieklizny
06.07.2018 godz. 13:39
 
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wścieklizny
06.07.2018 godz. 10:13
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl