0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "II Kiermasz Wielkanocny"
 Alicja Drejkarz-Ostój      03.03.2017 godz. 9:51

Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.” pod nazwą: „II Kiermasz Wielkanocny”.


Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o

charakterze lokalnym – „II Kiermasz Wielkanocny”.

 

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                          Zduny, 3 marca 2017 r.

ul. Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

 

Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.

 

pod nazwą:

II Kiermasz Wielkanocny

 

Ofertę w dniu 3 marca 2017 r. złożyło Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła.

 

Wartość wnioskowanej dotacji – 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych.

 

Uwagi do oferty, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) lub na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.cc oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl.

 

                                                                                                                                                 Burmistrz Zdun

                                                                                                                                              mgr Tomasz Chudy


Oferta stowarzyszenie na organizację: Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl