0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 154/21 , 153 obręb Konarzew gmina Zduny.
 Rafał Markowski      09.03.2017 godz. 23:43


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu  08 marca 2017 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./ została wydana decyzja nr GT.6733.1.2017 ustalająca dla Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań reprezentowana przez Firmę Instalacyjno–Budowlaną Jerzy Czwordon ul. Powstania Listopadowego 20 63-400 Ostrów Wielkopolski  lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 154/21 , 153 obręb Konarzew gmina Zduny.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

Burmistrz Zdun
 /-/  Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl