0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Informacja Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z budową utwardzenia terenu i przebudową istniejącego przyłącza wodociągowego, na terenie działek o nr ewid. 1661, 1662, 1814/14 obręb Zduny
 Rafał Markowski      17.03.2017 godz. 14:37


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 15 marca  2017 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./ została wydana  decyzja nr GT.6733.2.2017 ustalająca dla Gminy Zduny Rynek 2  lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z budową utwardzenia terenu  i przebudową istniejącego przyłącza wodociągowego, na terenie działek o nr ewid. 1661, 1662, 1814/14 obręb Zduny.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

Burmistrz Zdun
/-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl