0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na nieruchomości położonej w Zdunach ul. Przemysłowa, oznaczonej nr ewid. 2451/1
 Rafał Markowski      28.06.2017 godz. 14:07


                                                              OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./

Burmistrz Zdun  informuje, że w dniu  27 czerwca  2017  roku zostało wszczęte na wniosek P4 Play Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 reprezentowanej przez Pełnomocnika  Mateusza Kuglera , postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  stacji bazowej telefonii komórkowej  operatora P4 Play na nieruchomości położonej w Zdunach ul. Przemysłowa  , oznaczonej nr ewid. 2451/1 .

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pokój 213, od poniedziałek – wtorek-czwartek – piątek w godzinach od 800 do 1400 , środa od 900 – 1600   zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl