0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Terminy posiedzeń Komisji Stałych oraz termin XXXV sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu sierpniu 2017r.
 Barbara Fornal      20.07.2017 godz. 11:13


Dnia 21.08.2017 r. o godz. 09.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarki, Rolnictwa i Budżetu - temat prac: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców na terenach wiejskich realizowane przez PWiK Sp. z o. o.- (miejsce obrad salka RM w UM Zduny).

Dnia 21.08.2017 r. o godz. 13.30 odbędzie sięposiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska - temat prac: Funkcjonowanie świetlic wiejskich w Konarzewie i Chachalni -(miejsce obrad salka RM w UM Zduny, a potem świetlice).

Dnia 23.08.2017r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - temat prac: Stan obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Zduny (Orlik 2012 i basen) - ( miejsce obrad obiekty, a potem salka RM w UM Zduny).

Dnia 29.08.2017r. o godz. 13.30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej - temat prac: Kontrola wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zduny za rok 2016 i za I półrocze 2017r(miejsce obrad salka RM w UM Zduny). 

 

 

Dnia 30.08.2017r. o godz. 15.00 XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH (miejsce sala nr 4 w UM Zduny)- zmiany w porządku obrad.

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl