0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. : Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Baszkowie w ramach projektu Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny.
 Rafał Markowski      04.08.2017 godz. 23:50


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?  Odpowiedź: TAK

Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?  Odpowiedź: NIE

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?  Odpowiedź: TAK

Pytanie 4: Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?  Odpowiedź: NIE

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? Odpowiedź: TAK

Pytanie 6.Czy dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie 7: Czy dopuszczą Państwo obudowę o wysokości 415mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów obudowy oferowanej jednostki centralnej komputera stacjonarnego, jednak wymagane jest aby korelowały z rozmiarami (oraz innymi parametrami np. obciążalność/waga) stolika komputerowego wymienionego w zamówieniu. Należy zwrócić szczególną uwagę że głębokość obudowy winna być mniejsza niż oferowany stolik aby zabezpieczyć miejsce na podłączone przewody.

Pytanie 8: Czy dopuszczą Państwo komputer stacjonarny o parametrach identycznych lub lepszych niż w specyfikacji ale innych wymiarach i wadze niż podane w specyfikacji jednak mieszczący się wymiarowo i wagowo na półce wymaganego przez Państwa stolika komputerowego?
Odpowiedź: Patrz: odpowiedź dla Pytania nr 7.

Pytanie 9: Proszę wyjaśnić rozbieżności dotyczące zestawu interaktywnego (wykluczające się opcje, projektor w formacie 4:3 do tablicy 16:10)?
Odpowiedź: Mając na uwadze rozbieżności w specyfikacjach technicznych projektora i tablicy interaktywnej, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania projektora o proporcjach wyświetlanego obrazu 16:10 jako równoważnego z zastrzeżeniem aby rozmiar tablicy zawierał się w parametrach rozmiaru obrazu wyświetlanego przez projektor wraz z zachowaniem pozostałych parametrów wymienionych w specyfikacji.

Pytanie 10: W Jednostce centralnej jest zapis, iż komputer ma być wyposażony w zadane oprogramowanie Windows 10 Pro – proszę o informację czy można zaoferować oprogramowanie do komputera na zasadzie równoważności ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania równoważnego w przypadku ściśle określonej wersji systemu operacyjnego.


Odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. : Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Baszkowie (...)

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl