0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Baszkowie w ramach projektu Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny
 Magdalena Poprawska      09.08.2017 godz. 13:22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro na:

„Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Baszkowie w ramach projektu Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny”.

 

Burmistrz Zdun informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

ALLTECH Sp. J. Z. Pająk A. Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
Cena wybranej oferty wynosi: 109639,74 PLN /brutto/

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta przez wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymaganych kryteriów  spośród ofert nieodrzuconych. Cena mieści się w kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Lp. 

Nazwa wykonawcy

Cena

Gwarancja

Razem

Wartość

Punktacja

Wartość

Punktacja

1.

ALLTECH Sp. J. Z. Pająk A. Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

109639,74

  1.  

60

15

95,92

2. 

13p Grzegorz Kociumbas, ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław

104378,50

  1.  

48

10

95

3.

SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów

117526,96

  1.  

60

15

90,49

4.

PANCOM Przemysław Panek, ul. Sienkiewicza 11, 63-760 Zduny

121923,73

  1.  

36

5

77,77

5.

FHU HORYZONT Lech Krzysztof, ul. 11-go Listopada 21, 38-300 Gorlice

106518,00

  1.  

36

5

88,29

6.

Complus Ewa Grzelczyk, Lisiec Mały 30b

126755,19

  1.  

36

5

74,99

7.

Login Computer Bogna Han, ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno Oddział Krotoszyn, ul. Rynek 2, 63-700 Krotoszyn

109687,71

  1.  

60

15

95,89

 

Zduny, dnia 9 sierpnia 2017 r.                                                                                              Burmistrz Zdun 

                                                                                                                                       /-/ Tomasz Chudy

                                                                     

                                                                                                                                    

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl