0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 Rafał Markowski      08.09.2017 godz. 13:40

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DG.271.5.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”.


Informacja z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31 sierpnia 2017 r.

LINK DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU (DZIAŁ: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl