0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zapytanie ofertowe: na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego na terenie Miasta i Gminy Zduny w 2018 roku
 Alicja Drejkarz-Ostój      30.11.2017 godz. 9:56


Zapytanie ofertowe - treść

wzór umowy

zał. nr 1 - formularz oferty

zał. nr 2 - wykaz wykonanych usług

zał. nr 3 - oświadczenie

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl