0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
 Alicja Drejkarz-Ostój      05.12.2017 godz. 10:29


Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl