0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego
 Alicja Drejkarz-Ostój      01.02.2018 godz. 8:49

Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień” pod nazwą: „Obóz Narciarski z elementami profilaktyki uzależnień”.


 

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                  Zduny, 01 lutego 2018r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXVIII/251/2017  Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień

pod nazwą

Obóz Narciarski z elementami profilaktyki uzależnień

Ofertę w dniu 19 stycznia 2018 r. złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ADSUM.

Umowę podpisano 01 lutego 2018 r.

Wartość udzielonej dotacji – 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych.     

                                                                                                                             Burmistrz Zdun

                                                                                                                             /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl