0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie gminy Zduny
 Alicja Drejkarz-Ostój      13.02.2018 godz. 10:12


Burmistrz Zdun zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć do wydzierżawienia:

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

a) Obręb Baszków

   -  działka nr 82  o powierzchni 0,7500 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00024296/9;

   -  działka nr 119 o powierzchni 0,1900 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00039675/8;

b) Obręb m. Zduny

   -  działka nr 978/1 o powierzchni 0,9056 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00026690/5;

   -  działka nr 985    o powierzchni 0,9810 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00026690/5;

   -  działka nr 986    o powierzchni 0,0120 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00037117/5;

   -  działka nr 987    o powierzchni 0,9000 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00026690/5;

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomości wymienione w pkt. I przeznaczone są do wydzierżawienia i stanowią użytki rolne oraz grunty pod rowami (dz. 986).

III. Przeznaczeni nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Rolnicze

IV. Nieruchomości o nr ewidencyjnych 82, 978/1, 985, 986, 987 wydzierżawione zostaną na okres 1 roku, natomiast nieruchomość o nr 119 – na okres 3 lat.

V. Wysokość dzierżawy:

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy - określona zostanie zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Zdun w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Zduny, wyrażona w równowartości q żyta według cen stanowiących podstawę naliczenia podatku rolnego w stosunku rocznym.

VI. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego:

Do 1 października każdego roku.

VII. Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia:

Tryb bezprzetargowy - na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

                                                                                                                                    Burmistrz Zdun

                                                                                                                                   /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl