0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach
 Alicja Drejkarz-Ostój      06.04.2018 godz. 13:49


treść informacji

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl