0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacjęzadania pn: Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny
 Rafał Markowski      13.04.2018 godz. 19:04


Powyższe zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.


Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 072-159930 w Suplemencie Dziennika Urzędowego UE

Ogłoszenie o zamówieniu: 2018/S 072-159930

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn: Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny

Załącznik - formularze cenowe

Załączniki - Formularz oferty, inne do SIWZ

Załącznik - formularze cenowe (DOC)

Załączniki - Formularz oferty, inne do SIWZ (DOC)

Załącznik A.1.

Załącznik A.2

Załącznik A.3

Załącznik A.4.

Załącznik B.1

Załącznik B.2

Załącznik B.3

Załącznik B.4

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl