0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawanialni kontaktowej kontenerowej na terenie stacji gazu na działce o nr ewid. 31/2, obręb Bestwin, gmina Zduny
 Magdalena Poprawska      30.04.2018 godz. 14:43


OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm.)

 

BURMISTRZ ZDUN

Informuje, że w dniu 30 marca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawanialni kontaktowej kontenerowej na terenie stacji gazu o Q=1600Nm3/h na działce o numerze ewid. 31/2, obręb Bestwin, gmina Zduny.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 - pokój 213, w poniedziałek – wtorek - czwartek – piątek w godzinach od 800 do 1400, a w środę od 900 – 1600  zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji, a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                                                                Zastępca Burmistrza Zdun

                                                                                                                                      /-/ Miłosz Zwierzyk

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl