0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
 Magdalena Poprawska      06.06.2018 godz. 14:21


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun

informuje, że w dniu 06 czerwca 2018 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) została wydana decyzja nr GT.6733.7.2018 ustalająca dla Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 744 i 731, obręb Zduny, gmina Zduny.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

 

                                                                                                                  Burmistrz Zdun

                                                                                                              /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl