0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych OŚ.6220.4.2018
 Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      07.06.2018 godz. 7:53


Zduny, dnia 6.06.2018 r.

OŚ.6220.4.2018

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 1 czerwca 2018 r. na wniosek Inwestora: EkoProjekt Krzysztof Jarocki, Biuro Analiz Środowiskowych, ul. Atolowa 4/14, 85435 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.4.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej Zduny A o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 304, obręb Konarzew, gmina Zduny, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie”.

 

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl