0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Centrum aktywności lokalnej- modernizacja boiska w Konarzewie (zakup oraz montaż bramek i piłkochwytów)
 Magdalena Poprawska      06.07.2018 godz. 14:57


Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.:

„Centrum aktywności lokalnej: modernizacja boiska w Konarzewie” (zakup oraz montaż bramek i piłkochwytów)

Zapytanie ofertowe

Przedmiar inwestorski

Konarzew - Piłkochwyt

Konarzew - boisko

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące zapytania ofertowego na zadanie: pn.: Centrum aktywności lokalnej- modernizacja boiska w Konarzewie (zakup oraz montaż bramek i piłkochwytów)

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl