0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
 Magdalena Poprawska      09.07.2018 godz. 10:51


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun

informuje, że w dniu 09 lipca 2018 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ została wydana decyzja nr GT.6733.9.2018 ustalająca dla Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań reprezentowanej przez FIB Czwordon Sp. z o.o., ul. Powstania Listopadowego 20, 63-400 Ostrów Wlkp., lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Chachalni przy ul. Krotoszyńskiej i ul. Jagodowej, na terenie działek nr ewid. 200, 232/1, 232/2, 8/2, 8/1, obręb Chachalnia, gmina Zduny.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

 

                                                                                                                              Z- ca Burmistrza Zdun

                                                                                                                              /-/ Miłosz Zwierzyk

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl