0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Informacja o wykazie przeznaczonej do wynajęcia nieruchomości położonej w Zdunach
 Alicja Drejkarz-Ostój      06.08.2018 godz. 8:18


Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2 oraz na stronie internetowej BIP www.zduny.bip.cc, na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 07 sierpnia do 27 sierpnia 2018 r. wywieszono wykaz przeznaczonej do wynajęcia nieruchomości lokalowej, usytuowanej w Zdunach – Ratusz, Rynek 1, zlokalizowanej na działce ewid. 1815 o powierzchni 0,0510 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW KZ1R/00027904/6.

wykaz przeznaczonej do wynajęcia nieruchomości lokalowej - po kliknięciu w link

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl