0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. zamówienia: "Zatrzymaj się na chwilę... w Baszkowie - wykonanie miejsca postoju dla osób korzystających ze strefy wypoczynku i rekreacji"
 Alicja Drejkarz-Ostój      09.08.2018 godz. 10:59


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro na:

"Zatrzymaj się na chwilę… w Baszkowie – wykonanie miejsca postoju dla osób korzystających ze strefy wypoczynku i rekreacji" (Utwardzenie terenu i mała architektura przy sali w Baszkowie)

 

Burmistrz Zdun informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

USŁUGI BUDOWLANO – MONTAŻOWE Bogdan Czajka

ul. Polna 59, 63-760 Zduny


Cena wybranej oferty wynosi:56.820,28 PLN /brutto/

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta przez wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymaganych kryteriów  spośród ofert nieodrzuconych. Cena mieści się w kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Data wpływu oferty

Warunki udziału

Cena 60%

Gwarancja 40%

Razem

wartość

punktacja

Wartość

Punktacja

  1.  

Usługi Budowlano-Montażowe Bogdan Czajka,

ul. Polna 59,

63-760 Zduny

 

05.08.2018

 

TAK

 

56 820,28

 

60

 

36

 

0

 

60

 

                                                                                                                                        Burmistrz Zdun

                                                                                                                                       /-/ Tomasz Chudy

informacja - skan po kliknięciu w link

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl