0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zdunach
 Alicja Drejkarz-Ostój      10.08.2018 godz. 9:03


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) została wydana decyzja nr GT.6733.10.2018 ustalająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach, ul. Przemysłowa 1, 63-760 Zduny, lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Zdunach na terenie działek nr ewid. 2451/1, 2445/1, obręb Zduny, gmina Zduny.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.                     

                                                                                                                                                                                            Burmistrz Zdun                                                                                                                                                                              /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl