0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji GT.6733.12.2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki rowerowej
 Alicja Drejkarz-Ostój      08.10.2018 godz. 13:36


Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 08 października 2018 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) została wydana decyzja nr GT.6733.12.2018 ustalająca dla Inwestora:

Gminy Zduny, Rynek 2, 63-760 Zduny

lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej na działkach o numerach ewid. 2219, 1272/3 i 2598/1, obręb Zduny, gmina Zduny.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.                                                                                 

                                                                                                                            Burmistrz Zdun

                                                                                                                              /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl