0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Magdalena Poprawska      18.05.2018 godz. 13:05
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "Turniej Piłki Nożnej - Gramy Razem"
  Alicja Drejkarz-Ostój      18.05.2018 godz. 9:50
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      15.05.2018 godz. 10:52
 
 

Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu maju
  Barbara Fornal      07.05.2018 godz. 7:59
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawanialni kontaktowej kontenerowej na terenie stacji gazu na działce o nr ewid. 31/2, obręb Bestwin, gmina Zduny
  Magdalena Poprawska      30.04.2018 godz. 14:43
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/9 (okolica ul.Witosa)
  Rafał Markowski      17.04.2018 godz. 21:35
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/8 (okolica ul.Witosa)
  Rafał Markowski      17.04.2018 godz. 21:34
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/7 (okolica ul.Witosa)
  Rafał Markowski      17.04.2018 godz. 20:50
 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacjęzadania pn: Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny
  Rafał Markowski      13.04.2018 godz. 19:04
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl