0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zawiadomienie o zwołaniu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zdunach
  Barbara Fornal      23.07.2018 godz. 10:07
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.4.2018
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      23.07.2018 godz. 9:47
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert "Biwak edukacyjny - MŁODZI ODKRYWCY"
  Alicja Drejkarz-Ostój      17.07.2018 godz. 13:04
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko - ds. gospodarki komunalnej
  Alicja Drejkarz-Ostój      17.07.2018 godz. 8:12
 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny"
  Magdalena Poprawska      16.07.2018 godz. 13:34
 
 

Zapytanie ofertowe na dostawę drona antysmogowego wraz z wyposażeniem
  Magdalena Poprawska      16.07.2018 godz. 11:50
 
 

Zapytanie ofertowe na dostawę czujników powietrza mierzących pył zawieszony PM2.5 oraz PM10
  Magdalena Poprawska      16.07.2018 godz. 11:43
 
 

Odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny"
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.07.2018 godz. 11:41
 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - obręb Zduny i Konarzew
  Alicja Drejkarz-Ostój      10.07.2018 godz. 8:09
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
  Magdalena Poprawska      09.07.2018 godz. 10:51
 
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Zatrzymaj się na chwilę w Baszkowie - wykonanie miejsca postoju dla osób korzystających ze strefy wypoczynku i rekreacji (Utwardzenie terenu i mała architektura przy sali w Baszkowie)
  Magdalena Poprawska      06.07.2018 godz. 14:39
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl