0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Koszt utrzymania 1 ucznia w Publicznym Przedszkolu w Zdunach w 2017 r. - I Korekta
  Magdalena Kaczmarek      27.03.2017 godz. 12:40
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o naborze na kandydatów do gminnego zespołu ds. rewitalizacji
  Alicja Drejkarz-Ostój      22.03.2017 godz. 12:36
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych"
  Alicja Drejkarz-Ostój      22.03.2017 godz. 11:41
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro na: „Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych” dla projektu pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach”

 

Informacja Burmistrza Zdun o wszczęciu na wniosek P4 Play Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika Mateusza Kuglera, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na nieruchomości położonej w Zdunach ul. Krotoszyńska , oznaczonej nr ewid. 793/2.
  Rafał Markowski      17.03.2017 godz. 14:49
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z budową utwardzenia terenu i przebudową istniejącego przyłącza wodociągowego, na terenie działek o nr ewid. 1661, 1662, 1814/14 obręb Zduny
  Rafał Markowski      17.03.2017 godz. 14:37
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "II Kiermasz Wielkanocny"
  Alicja Drejkarz-Ostój      14.03.2017 godz. 15:07
 

Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.” pod nazwą: „II Kiermasz Wielkanocny”.

 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na nieruchomości (...) położonych w m. Chachalnia gmina Zduny, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszorowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5165P Zduny-Chachalnia.
  Rafał Markowski      09.03.2017 godz. 23:47
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 154/21 , 153 obręb Konarzew gmina Zduny.
  Rafał Markowski      09.03.2017 godz. 23:43
 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach - dla obiektu Zespołu Szkół w Zdunach.
  Rafał Markowski      09.03.2017 godz. 23:38
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "II Kiermasz Wielkanocny"
  Alicja Drejkarz-Ostój      03.03.2017 godz. 9:51
 

Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.” pod nazwą: „II Kiermasz Wielkanocny”.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl