0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny

ZAPYTANIE OFERTOWE: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny"
  Alicja Drejkarz-Ostój      18.08.2017 godz. 12:22
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny
  Magdalena Poprawska      16.08.2017 godz. 12:27
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Baszkowie w ramach projektu Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny
  Magdalena Poprawska      09.08.2017 godz. 13:22
 
 

Terminy posiedzeń Komisji Stałych oraz termin XXXV sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu sierpniu 2017r.
  Barbara Fornal      20.07.2017 godz. 11:13
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl