0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont basenu kąpielowego w Zdunach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn:Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda
  Rafał Markowski      20.03.2018 godz. 23:11
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabudowy poprzemysłowej dawnej kaflarni na cele kulturalno- edukacyjne, usługowe, zakwaterowania turystycznego, biurowo- konferencyjne
  Magdalena Poprawska      19.03.2018 godz. 21:11
 
 

Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Zduny
  Alicja Drejkarz-Ostój      19.03.2018 godz. 12:16
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy wiejskiej w Chachalni wraz z zapleczem socjalno- kuchennym
  Magdalena Poprawska      16.03.2018 godz. 9:04
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji nr GT.6733.16.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego
  Magdalena Poprawska      15.03.2018 godz. 14:50
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji nr GT.6733.15.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego
  Magdalena Poprawska      15.03.2018 godz. 14:45
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji nr GT.6733.14.2017 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego
  Magdalena Poprawska      15.03.2018 godz. 14:39
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 13.03.2018 r.
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      15.03.2018 godz. 7:35
 
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. kancelaryjnych
  Alicja Drejkarz-Ostój      13.03.2018 godz. 14:36
 
 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zdunach - Oddział w Bestwinie
  Rafał Markowski      12.03.2018 godz. 13:33
 
 

Zarządzenie nr 290/2018 Burmistrza Zdun z dnia 06 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach adres: ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny
  Magdalena Poprawska      06.03.2018 godz. 8:57
 

Burmistrz Zdun ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach,          ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny. 

 

Terminy posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu marcu 2018r.
  Barbara Fornal      01.03.2018 godz. 13:28
 
 

Ulgi i zwolnienia w podatkach w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:56
 

Informacje o obowiązujących w 2018r. ulgach i zwolnieniach dla przedsiębiorców opublikowaliśmy w zakładce:
PODATKI I OPŁATY >> ULGI I ZWOLNIENIA W 2018r.

 

Stawki podatków i opłat w Gminie Zduny w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:02
 

Zestawienie obowiązujących w 2018r. stawek oraz formularzy podatkowych opublikowany został w menu:
PODATKI I OPŁATY >> STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2018r.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl