0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej położonej na terenie Miasta Zduny
  Alicja Drejkarz-Ostój      14.11.2017 godz. 7:38
 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej.
  Rafał Markowski      13.11.2017 godz. 11:03
 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), Burmistrz Zdun ogłasza nabór kandydatów na wolne: stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny.

 

Burmistrz Zdun ogłasza konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"
  Alicja Drejkarz-Ostój      13.11.2017 godz. 9:51
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej w Urzędzie Miejskim w Zdunach
  Magdalena Poprawska      10.11.2017 godz. 14:14
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 743/3 w m. Chachalnia , dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 Dz 63
  Magdalena Poprawska      07.11.2017 godz. 9:09
 
 

Terminy posiedzeń komisji oraz XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Zdunach.
  Barbara Fornal      07.11.2017 godz. 8:42
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny.
  Rafał Markowski      02.11.2017 godz. 14:12
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl