0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun o wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz.1588)
  Rafał Markowski      12.02.2016 godz. 11:57
 

Informacja Burmistrza Zdun z 12 lutego 2016 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Strzeleckiej, obręb miasto Zduny.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 24 lutego 2016r. o g. 16. na sali nr 4 Rady Miejskiej w Zdunach.
  Barbara Fornal      11.02.2016 godz. 11:41
 
 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie gminy Zduny
  Rafał Markowski      10.02.2016 godz. 9:36
 

Burmistrz Zdun zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2015 r., poz. 1774) informuje, że zamierza przeznaczyć do wydzierżawienia:

 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w roku 2016
  Barbara Fornal      09.02.2016 godz. 10:48
 
 

Terminy posiedzenia komisji stałych
  Barbara Fornal      05.02.2016 godz. 10:37
 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka 266/6 obręb Chachalnia i 1141/3 obręb miasto Zduny)
  Rafał Markowski      26.01.2016 godz. 11:04
 

Burmistrz Zdun podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Gminy i Miasta w Zdunach: działka nr 266/6 o powierzchni 0.1105 ha, położona obręb Chachalnia przy ulicy Zdunowskiej oraz działka nr 1141/3 o powierzchni 0.2871 ha, położona obręb miasto Zduny przy ulicy Towarowej.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Zduny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
  Rafał Markowski      26.01.2016 godz. 10:59
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro na wykonanie dokumentacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zduny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” oraz przeprowadzenie „Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zduny wraz z uzupełnieniem Bazy Azbestowej”.

 

Ogłoszenia Burmistrza Zdun w sprawie konkursu winiosków na Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2016r. oraz powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków
  Barbara Fornal      14.01.2016 godz. 15:52
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl