0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 19.07.2017 r.
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      21.07.2017 godz. 10:06
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wejścia do kotłowni w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie działek położonych w m. Zduny ul. Łacnowa 60, oznaczonych nr ewid. 1182/9, 1182/6, 1182/7
  Magdalena Poprawska      20.07.2017 godz. 11:48
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 326/1, 211/2 w m. Perzyce gmina Zduny
  Magdalena Poprawska      20.07.2017 godz. 10:01
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 153, 193, 220/4, 212, 223, 57/1 w m. Konarzew gmina Zduny
  Magdalena Poprawska      20.07.2017 godz. 9:53
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 957/1, 954 w m. Zduny
  Magdalena Poprawska      20.07.2017 godz. 9:45
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 751, 59, 39, 50/6, 57/4, 57/1 8076/7 obręb Chachalnia gmina Zduny
  Magdalena Poprawska      20.07.2017 godz. 9:05
 
 

Nadzwyczajnej sesja Rady Miejskiej w Zdunach odbędzie się 21 lipca 2017r. (piątek) o godz. 16.00 w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Zdunach.
  Barbara Fornal      18.07.2017 godz. 8:33
 
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obywatelskich
  Magdalena Poprawska      17.07.2017 godz. 14:53
 
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami
  Alicja Drejkarz-Ostój      17.07.2017 godz. 14:43
 
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
  Magdalena Poprawska      17.07.2017 godz. 14:41
 
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Alicja Drejkarz-Ostój      17.07.2017 godz. 14:36
 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku
  Magdalena Poprawska      10.07.2017 godz. 11:19
 

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2017
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      10.07.2017 godz. 10:41
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 5.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa pawilonu stacji na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Zdunach, ul. Wrocławska, dz. nr 1085/2, 1085/3”.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl