0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obywatelskich
  Rafał Markowski      26.05.2017 godz. 14:12
 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), Burmistrz Zdun ogłasza nabór kandydatów na wolne: stanowisko ds. obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami.
  Rafał Markowski      26.05.2017 godz. 14:02
 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), Burmistrz Zdun ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i  gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny.

 

Informacja z otwarcia ofert: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku
  Alicja Drejkarz-Ostój      26.05.2017 godz. 13:42
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.3.2017
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      26.05.2017 godz. 9:44
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 26.05.2017 r. została wydana decyzja OŚ.6220.3.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 40 DJP, na terenie gospodarstwa o łącznej maksymalnej obsadzie wynoszącej po budowie ok. 63 DJP, zlokalizowanej na działce nr ewid. 12/9, obręb Chachalnia, gmina Zduny.

 

Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 19.05.2017 r.
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      23.05.2017 godz. 8:19
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym Akcja letnia - RYCERSKIE LATO
  Alicja Drejkarz-Ostój      19.05.2017 godz. 14:58
 

Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej, dzieci z rodzin patologicznych i ze środowisk wiejskich” pod nazwą: „Akcja letnia – RYCERSKIE LATO”.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Alicja Drejkarz-Ostój      19.05.2017 godz. 13:20
 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), Burmistrz Zdun ogłasza nabór kandydatów na wolne: stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
  Magdalena Kaczmarek      19.05.2017 godz. 13:19
 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), Burmistrz Zdun ogłasza nabór kandydatów na wolne: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny.

 

Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 16.05.2017 r.
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      18.05.2017 godz. 7:43
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2017
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      17.05.2017 godz. 15:29
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 17.05.2017 r. została wydana decyzja OŚ.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pawilonu stacji na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Zdunach, ul. Wrocławska, dz. nr 1085/2, 1085/3.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 751, 59, 39 50/6, 57/4, 57/1, 8076/7 obręb Chachalnia gmina Zduny dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.
  Rafał Markowski      06.05.2017 godz. 11:15
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 348, 340/3. 340/4, 365,361 w m. Zduny dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Zduny.
  Rafał Markowski      06.05.2017 godz. 11:13
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 153, 193, 220/4, 212, 223 w m. Konarzew dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.
  Rafał Markowski      06.05.2017 godz. 11:11
 
 

Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w Zdunach
  Barbara Fornal      05.05.2017 godz. 9:17
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl