www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2 WYKONAWCÓW - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZDUNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Barbara Fornal      02.07.2015 godz. 16:44
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1 WYKONAWCÓW - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZDUNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Barbara Fornal      30.06.2015 godz. 8:34
 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZDUNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Barbara Fornal      29.06.2015 godz. 12:35
 
 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZDUNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 156752 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
  Barbara Fornal      29.06.2015 godz. 7:20
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym  Organizacja Otwartego Pikniku Integracyjnego.
  Rafał Markowski      24.06.2015 godz. 13:25
 

Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, sportu i zdrowego stylu życia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin” pod nazwą: "Organizacja Otwartego Integracyjnego Pikniku Rodzinnego 25 lipca 2015 r.”

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Sieniutowa
  Rafał Markowski      10.06.2015 godz. 14:40
 

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2 na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 9 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 949/10 o powierzchni 0,0147 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00026928/3.

 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: garaże ul. 1-go maja, oraz okolice Witosa-Wrocławska
  Rafał Markowski      20.05.2015 godz. 9:28
 

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach Rynek 2 na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 19 maja do 30 czerwca 2015 r., wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl