www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację inwestycji - dot. siłownia wraz zagosp. terenu.
  Rafał Markowski      17.10.2014 godz. 14:30
 

Burmistrz Zdun informuje że w dniu 17 października 2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zdunach"

 

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Zdunach - 22 października 2014r. o godz. 13:00.
  Rafał Markowski      14.10.2014 godz. 13:27
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdunach zawiadamia, że XLIII sesja Rady Miejskiej w Zdunach odbędzie  się w dniu 22 października 2014r. (środa)  o godzinie 13:00 w sali Rady Miejskiej w Zdunach.

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
  Rafał Markowski      09.10.2014 godz. 20:12
 

Burmistrz Zdun informuje, że dnia 3 października 2014  roku w siedzibie tut. Urzędu został roztrzygnięty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdunach oznaczonej  numerem ewidencyjnym 1106/1 o powierzchni 0,0077 ha, zapisanej w KZ1R/00038582/2.

 

Ważne! - Komunikat w sprawie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
  Rafał Markowski      15.05.2013 godz. 17:33
 Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw: o dowodach osobistych oraz o ewidencji ludności.
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl