0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.3.2016
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      27.05.2016 godz. 13:03
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 23.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa budynku inwentarskiego dla bydła opasowego o obsadzie do 145 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 460/1, obręb Baszków, gm. Zduny”.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Rafał Markowski      25.05.2016 godz. 23:45
 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202 z późn. zm.), Burmistrz Zdun ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.5.2014
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      20.05.2016 godz. 8:05
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 19.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego - obory o maksymalnej obsadzie 61,90 DJP na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 130/2, obręb Perzyce, gmina Zduny".

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów zewnętrznych przy windzie oraz budowie schodów zewnętrznych z poziomu piwnicy w istniejącym budynku przedszkola
  Barbara Fornal      17.05.2016 godz. 8:00
 
 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabud. - dz. 266/6 obręb Chachalnia i dz. 1141/3 m.Zduny
  Rafał Markowski      11.05.2016 godz. 9:47
 

Informacja Burmistrza Zdun z dnia 9 maja 2016 r. o o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb Chachalnia i miasto Zduny.  Burmistrz Zdun informuje, że dnia 6 maja 2016 roku w siedzibie tut. Urzędu rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalacjącej lokalizację inwestycji celu publicznego - Budowa lini kablowej nN 0,4kV
  Rafał Markowski      11.05.2016 godz. 9:34
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu  09 maja 2016 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm./ została wydana decyzja nr GT.6733.1.2015.2016 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie kablowej linii nN 0,4 kV  na działkach  o nr ewid. 1015/9, 2285, 1040/2, 1037/1, 2344/5, 2245/4, 1040/3, 1043, 2623/3,1051,1008  w m.Zduny.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalacjącej lokalizację inwestycji celu publicznego - gazociąg śr. ciśnienia
  Rafał Markowski      05.05.2016 godz. 12:33
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu  04 maja  2016 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm/ została wydana decyzja nr GT.6733.3.2016 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce położonej w Konarzewie, oznaczonej nr ewid. 264/46.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl