0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka 1588 ul.Strzelecka)
  Rafał Markowski      24.11.2015 godz. 13:14
 

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2 na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 24.11.2015r. do 15.12.2015 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków - działka nr 1588 o powierzchni 0,0278 ha, położonej przy ulicy Strzeleckiej, obręb miasto Zduny.

 

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. Przebudowa budynku w Perzycach na mieszkania socjalne
  Rafał Markowski      24.11.2015 godz. 13:06
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przebudowa budynku w Perzycach na mieszkania socjalne.
  Rafał Markowski      20.11.2015 godz. 19:12
 

Burmistrz Zdun informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. :"Przebudowa budynku w Perzycach na mieszkania socjalne".

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Ruda 31.
  Rafał Markowski      10.11.2015 godz. 11:46
 

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2, na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 10 listopada 2015 roku do 01 grudnia 2015 roku wywieszony został wykaz nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Rudzie nr 31 oznaczone nr 1, przeznaczony do sprzedaży z prawem pierwszeństwa nabycia wraz ze współudziałem w gruncie.

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lwówek-Odolanów ETAP II
  Rafał Markowski      05.11.2015 godz. 14:10
 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Zdunach odbędzie się w dniu 26.11.2015r. godz. 17.00
  Barbara Fornal      02.11.2015 godz. 11:52
 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27.11.2015r. o godz. 13.30
  Barbara Fornal      02.11.2015 godz. 11:48
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Rozbudowa z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Baszków
  Barbara Fornal      24.09.2015 godz. 10:17
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl