0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa budynku garażowego OSP w miejscowości Perzyce.
  Barbara Fornal      22.06.2016 godz. 10:38
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inw. celu publ. - stacja bazowa PLAY.
  Rafał Markowski      20.06.2016 godz. 23:42
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu  20 czerwca   2016 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm/ została wydana decyzja nr GT.6733.3.2015/2016

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy
  Rafał Markowski      20.06.2016 godz. 23:40
 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje , iż Komisja Rekrutacyjna odstąpiła od wskazania kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy.

 

Informacja Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - YAKXS 4x240mm2 niskiego napięcia, na działkach położonych w m. Zduny ul. Wrocławska
  Rafał Markowski      16.06.2016 godz. 13:55
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu  15  czerwca 2016 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  linii kablowej YAKXS 4 x 240 mm2 niskiego napięcia , na działkach położonych w  m. Zduny ul. Wrocławska ,  oznaczonych  nr ewid. 1089/2, 1081/4, 1081/3.

 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym  Akcja letnia  INDIAŃSKIE LATO.
  Rafał Markowski      15.06.2016 godz. 16:46
 

Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej, dzieci z rodzin patologicznych i ze środowisk wiejskich” pod nazwą: „Akcja letnia – INDIAŃSKIE LATO”

 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Zduny
  Barbara Fornal      14.06.2016 godz. 14:50
 
 

Ogłosznie o przetragu nieograniczonym na na najem lokalu gastronomicznego na terenie Basenu Kąpielowego w Zdunach przy ul. Ostrowskiej
  Barbara Fornal      08.06.2016 godz. 9:27
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wyłożeniu do konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zduny na lata 2016-2019
  Rafał Markowski      07.06.2016 godz. 23:30
 

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zduny na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Zduny na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023”.

 

Terminy posiedzeń Komisji oraz termin XX Sesji Rady Miejskiej w Zdunach
  Barbara Fornal      06.06.2016 godz. 8:37
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl