www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko ds.administracyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Rafał Markowski      25.03.2015 godz. 13:39
 

Burmistrz Zdun informuje o wyniku etapu oceny formalnej kandydatów na stanowisko ds.administracyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieduchomosci - działki budowlane przy ul. Wiosennej.
  Rafał Markowski      25.03.2015 godz. 11:45
 

Burmistrz Zdun ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Zduny przy ul. Wiosennej, stanowiących własność Gminy i Miasta Zduny.

 

Ogłoszenie o wyniku wstępnej selekcji kandydatów w konkursie na stanowisko Dyrektora Zdunowskiego Ośrodka Kultury w Zdunach
  Rafał Markowski      21.03.2015 godz. 21:57
 

Informujemy że w konkursie na ww. stanowisko do UM w Zdunach oferty w wymaganym terminie złożyło pięciu kandydatów:

 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko ds.bhp, oświaty, kultury i kultury fizycznej
  Rafał Markowski      18.03.2015 godz. 13:53
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Władysław Ulatowski zamieszkały w Zdunach

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny
  Rafał Markowski      10.03.2015 godz. 9:30
 

Burmistrz Zdun ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny i o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania do Studium

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl