www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: działka 1106/1 o powierzchni 0,0077 ha
  Rafał Markowski      16.07.2014 godz. 23:57
 

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2 na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.od 15 lipca do 6 sierpnia 2014 roku, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej obręb miasto Zduny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  1106/1 o powierzchni 0,0077 ha.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: działka 1035 o powierzchni 0,1072 ha.
  Rafał Markowski      01.07.2014 godz. 0:04
 

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2 na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 1 do 22 lipca 2014 roku, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej obręb miasto Zduny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  1035 o powierzchni 0,1072 ha.

 

Ważne! - Komunikat w sprawie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
  Rafał Markowski      15.05.2013 godz. 17:33
 Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw: o dowodach osobistych oraz o ewidencji ludności.
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl