0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego
  Rafał Markowski      13.02.2018 godz. 12:58
 
 

Burmistrz Zdun podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Alicja Drejkarz-Ostój      13.02.2018 godz. 10:16
 
 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie gminy Zduny
  Alicja Drejkarz-Ostój      13.02.2018 godz. 10:12
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o wynikach konkursu wniosków na "Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2018 roku"
  Alicja Drejkarz-Ostój      12.02.2018 godz. 12:40
 
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.
  Rafał Markowski      07.02.2018 godz. 12:15
 
 

Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu lutym 2018r.
  Barbara Fornal      02.02.2018 godz. 12:03
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
  Alicja Drejkarz-Ostój      30.01.2018 godz. 9:20
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
  Alicja Drejkarz-Ostój      30.01.2018 godz. 9:16
 
 

Ogłoszenie o PRZEDŁUŻENIU terminu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny
  Magdalena Poprawska      23.01.2018 godz. 13:45
 
 

Ulgi i zwolnienia w podatkach w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:56
 

Informacje o obowiązujących w 2018r. ulgach i zwolnieniach dla przedsiębiorców opublikowaliśmy w zakładce:
PODATKI I OPŁATY >> ULGI I ZWOLNIENIA W 2018r.

 

Stawki podatków i opłat w Gminie Zduny w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:02
 

Zestawienie obowiązujących w 2018r. stawek oraz formularzy podatkowych opublikowany został w menu:
PODATKI I OPŁATY >> STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2018r.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej w Urzędzie Miejskim w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.12.2017 godz. 8:28
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl