0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: Aktywizacja społeczna i integracja społeczności we wsi, gminie i powiecie pod nazwą: JESIENNA PORA CZASEM DLA SENIORA.
  Barbara Fornal      16.09.2016 godz. 11:14
 
 

Spotkanie z przedsiębiorcami odbedzie się dnia 06 października 2016r. o godz. 18:30 w Urzędzie Miejskim w Zdunach sla nr 4
  Barbara Fornal      16.09.2016 godz. 8:35
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 757/1
  Rafał Markowski      08.09.2016 godz. 14:25
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na działce  oznaczonej  nr ewid. 757/1 położonej  w miejscowości Baszków gmina Zduny,  dla inwestycji polegającej na  budowie  parkingu, zjazdów z drogi publicznej oraz ścieżek rowerowych.

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego: kanalizacja sanitarna działki 800 i 731
  Rafał Markowski      08.09.2016 godz. 14:22
 

Burmistr Zdun informuje informuje, że w dniu 06 września 2016 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach składających się z działek oznaczonej nr ewid. 800 i 731  w m. Zduny ul. Krotoszyńska,  dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej .

 

Terminy posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej
  Barbara Fornal      06.09.2016 godz. 9:07
 
 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości (działka 744 o pow 2.6680 ha)
  Rafał Markowski      05.09.2016 godz. 0:38
 
 

Zapytanie ofertowe: Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Fitness Park w Baszkowie  siłownia na świeżym powietrzu. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
  Barbara Fornal      04.08.2016 godz. 7:59
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl