0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY ZDUNY
  Rafał Markowski      08.12.2016 godz. 13:31
 
 

Ogłoszenie w sprawie Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych
  Rafał Markowski      08.12.2016 godz. 13:25
 

Burmistrz Zdun ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku dla mieszkańców Gminy Zduny(...)

 

Informacja Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w Rudzie.
  Rafał Markowski      07.12.2016 godz. 12:49
 
 

Protokół z otwrcia ofert dot. Zakupu energii elektrycznej i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Zduny i jej jednostek organizacyjnych
  Rafał Markowski      07.12.2016 godz. 11:24
 
 

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Rafał Markowski      06.12.2016 godz. 14:52
 

Informacja z otwarcia ofert dot. Zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia komunikacyjne.

 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w m.Konarzew gmina Zduny - linia kablowa naziemna SN 15 KV i nN.
  Rafał Markowski      05.12.2016 godz. 13:17
 
 

Terminy posiedzeń komisji stałych oraz XXVI sesja Rady Miejskiej
  Barbara Fornal      01.12.2016 godz. 11:19
 
 

Zapytanie ofertowe: na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego na terenie Miasta i Gminy Zduny w 2017 roku.
  Rafał Markowski      30.11.2016 godz. 22:32
 

Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego na terenie Miasta i Gminy Zduny w 2017 roku.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl