0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym  "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" pod nazwą "Zduny Karate Cup"
  Alicja Drejkarz-Ostój      21.09.2017 godz. 14:30
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 19.09.2017 r.
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      21.09.2017 godz. 9:00
 
 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu dot. odwołania od decyzji Burmistrza Zdun z dnia 25 lipca 2017 r. Nr GT.6733.3.2017 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Magdalena Poprawska      20.09.2017 godz. 9:43
 
 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 1 września 2017 r. ZMIENIONEGO DNIA 8 września 2017 r.
  Rafał Markowski      19.09.2017 godz. 22:39
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DG.271.5.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”

 

Informacja Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego - Integracja bez barier - do Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Krośnicach"
  Alicja Drejkarz-Ostój      19.09.2017 godz. 12:08
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "Tydzień Seniora w Gminie Zduny"
  Alicja Drejkarz-Ostój      15.09.2017 godz. 11:51
 
 

UWAGA ZMIANA! Terminy posiedzeń komisji oraz termin sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu wrześniu
  Barbara Fornal      13.09.2017 godz. 15:32
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl