www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. bhp, oświaty, kultury i kultury fizycznej.
  Rafał Markowski      04.03.2015 godz. 15:27
 

Informujemy że w wyniku naboru na ww. stanowisko w Urzedzie Miejskim w Zdunach oferty w wymaganym terminie złożyło pięciu kandydatów.

 

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze
  Rafał Markowski      03.03.2015 godz. 15:16
 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202), Burmistrz Zdun ogłasza nabór kandydatów na wolne Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie obiektu "ORLIK 2012" w 2015 roku.
  Rafał Markowski      13.02.2015 godz. 9:33
 

Informacja o wynikach oceny ofert na prowadzenie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Zdunach
Burmistrz Zdun informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na prowadzenie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Zdunach wybrano ofertę Usługi Rekreacyjno-Sportowe Włodzimierz Kokot.

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (obręb Chachalnia)
  Rafał Markowski      12.02.2015 godz. 12:58
 

Burmistrz Zdun zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że zamierza przeznaczyć do wydzierżawienia nastepującą nieruchomość:

 

Ogłoszenia Burmistrza Zdun o naborze na wolne stanowiska pracy.
  Rafał Markowski      05.02.2015 godz. 15:09
 

Burmistrz Zdun w dniu 5 lutego 2015 r. podał do wiadomości ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl