0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do Firmy Kruk wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo
  Alicja Drejkarz-Ostój      22.01.2018 godz. 8:47
 
 

Zarządzenie Nr 274/2017 Burmistrza Zdun z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenie konkursu wniosków na "Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2018 r." oraz powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków
  Alicja Drejkarz-Ostój      18.01.2018 godz. 8:53
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - dostawa i montaż stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Zdunach
  Rafał Markowski      17.01.2018 godz. 14:00
 
 

Zapytanie ofertowe: "Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny"
  Alicja Drejkarz-Ostój      16.01.2018 godz. 11:29
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny”.

 

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.01.2018 godz. 11:35
 
 

Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. "Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach"
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.01.2018 godz. 9:44
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Obwieszczenia Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 8.01.2018 r.
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      10.01.2018 godz. 13:20
 
 

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla Przedszkola Publicznego w Zdunach oraz statystycznej liczbie dzieci
  Alicja Drejkarz-Ostój      09.01.2018 godz. 12:15
 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Alicja Drejkarz-Ostój      09.01.2018 godz. 8:33
 
 

OGŁOSZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Alicja Drejkarz-Ostój      09.01.2018 godz. 8:28
 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny
  Rafał Markowski      08.01.2018 godz. 23:22
 
 

Ulgi i zwolnienia w podatkach w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:56
 

Informacje o obowiązujących w 2018r. ulgach i zwolnieniach dla przedsiębiorców opublikowaliśmy w zakładce:
PODATKI I OPŁATY >> ULGI I ZWOLNIENIA W 2018r.

 

Stawki podatków i opłat w Gminie Zduny w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:02
 

Zestawienie obowiązujących w 2018r. stawek oraz formularzy podatkowych opublikowany został w menu:
PODATKI I OPŁATY >> STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2018r.

 

Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu styczniu 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 11:09
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      04.01.2018 godz. 12:01
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o wyniku otwartego konkursu ofert: Usługi opiekuńcze w 2018r.
  Rafał Markowski      02.01.2018 godz. 11:18
 

Burmistrz Zdun ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na ralizację zadań z pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 roku

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej w Urzędzie Miejskim w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.12.2017 godz. 8:28
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl