0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach  dla obiektu Zespołu Szkół w Zdunach.
  Rafał Markowski      09.02.2017 godz. 20:36
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.4.2016
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      07.02.2017 godz. 8:49
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 6.02.2017 r. została wydana decyzja OŚ.6220.4.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni konstrukcji stalowych wraz z obiektami magazynowymi na działkach nr ewid. 15/14, 15/15, 15/16, obręb Konarzew, gmina Zduny.

 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 154/21, 153 obręb Konarzew gmina Zduny
  Rafał Markowski      06.02.2017 godz. 11:47
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o wynikach konkursu wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2017 roku.
  Rafał Markowski      06.02.2017 godz. 11:27
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego - na działkach oznaczonych nr ewid. 1814/2 i 1814/3 położonych w m. Zduny-Rynek, dla inwestycji polegającej na montażu dwóch słupów oświetleniowych oraz ułożeniu 20 metrów kabla.
  Rafał Markowski      03.02.2017 godz. 18:24
 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup energii elektrycznej i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Zduny i jej jednostek organizacyjnych
  Rafał Markowski      31.01.2017 godz. 21:05
 
 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Zdunach oraz terminy posiedzeń Komisji RM w miesiącu lutym 2017r.
  Barbara Fornal      27.01.2017 godz. 13:32
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl