0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont basenu kąpielowego w Zdunach

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej
  Alicja Drejkarz-Ostój      17.08.2018 godz. 9:34
 
 

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Zduny
  Rafał Markowski      13.08.2018 godz. 13:46
 

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/326/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Zdun – działając w imieniu Gminy Zduny, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabudowy poprzemysłowej dawnej kaflarni
  Alicja Drejkarz-Ostój      10.08.2018 godz. 14:10
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - "Budowie ścieżki rowerowej"
  Alicja Drejkarz-Ostój      10.08.2018 godz. 13:49
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      10.08.2018 godz. 9:03
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. zamówienia: "Zatrzymaj się na chwilę... w Baszkowie - wykonanie miejsca postoju dla osób korzystających ze strefy wypoczynku i rekreacji"
  Alicja Drejkarz-Ostój      09.08.2018 godz. 10:59
 
 

Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu sierpniu 2018r.
  Barbara Fornal      09.08.2018 godz. 8:03
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - "Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia"
  Alicja Drejkarz-Ostój      08.08.2018 godz. 16:48
 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny
  Rafał Markowski      06.08.2018 godz. 23:43
 
 

Informacja o wykazie przeznaczonej do wynajęcia nieruchomości położonej w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      06.08.2018 godz. 8:18
 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zduny
  Magdalena Poprawska      24.07.2018 godz. 14:53
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl