www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun z 21.04.2015r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdunach (ul. Wiosenna)
  Rafał Markowski      24.04.2015 godz. 11:41
 

Informacja Burmistrza Zdun z dnia 24 kwietnia 2015  roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdunach.

 

Informacja Burmistrza Zdun z dnia 20.04.2015 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdunach. (Garaże ul.1-go Maja)
  Rafał Markowski      22.04.2015 godz. 11:38
 

Burmistrz Zdun informuje, że dnia 17 kwietnia 2015 rokuw siedzibie tut. Urzędu roztrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych obręb miasto Zduny oznaczonych numerami ewidencyjnymi

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej w Zdunach. (1063/2,1075/1,...)
  Rafał Markowski      16.04.2015 godz. 15:21
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu  16 kwietnia  2015  roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x240 mm niskiego napięcia, na działkach położonych w Zdunach, oznaczonych nr ewid. 1063/2, 1075/1, 1080/1 i 1089/2.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz.2558 - garaż przy ul. 1 Maja.
  Rafał Markowski      15.04.2015 godz. 13:11
 

Burmistrz Zdun podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej P4 Play
  Rafał Markowski      14.04.2015 godz. 10:33
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 13 kwietnia  2015  roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” w Zdunach ul. Krotoszyńska, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 793/2.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji celu publicznego - przedbudowa linii energetycznej.
  Rafał Markowski      14.04.2015 godz. 10:30
 

Burmistrz Zdun informuje że w dniu 8 kwietnia  2015  roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV (...)

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ul. Wieczorka, Witosa (poszerzenie)
  Rafał Markowski      14.04.2015 godz. 10:12
 

Burmistrz Zdun podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia - działka 2607 - obręb Miasto Zduny.
  Rafał Markowski      14.04.2015 godz. 10:05
 

Burmistrz Zdun zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że zamierza przeznaczyć do wydzierżawienia:

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl