0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie nr 241/2017 Burmistrza Zdun z dnia 16 października 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"
  Alicja Drejkarz-Ostój      17.10.2017 godz. 8:10
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2017
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      12.10.2017 godz. 11:27
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 11.10.2017 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję OŚ.6220.1.2017 z dnia 17.05.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pawilonu stacji na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Zdunach, ul. Wrocławska, dz. nr 1085/2, 1085/3.

 

Terminy posiedzeń komisji oraz XXXVII sesja Rady Miejskiej w Zdunach
  Barbara Fornal      05.10.2017 godz. 10:53
 
 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 1 września 2017 r. ZMIENIONEGO DNIA 8 września 2017 r.
  Rafał Markowski      19.09.2017 godz. 22:39
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DG.271.5.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl