0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach.
 Magdalena Poprawska      14.03.2017 godz. 13:30

Gmina Zduny  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.


Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach

Załącznik: wzór umowy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik: Wyciąg z dokumentacji

 


Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny w zamkniętej kopercie  z dopiskiem   „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach” lub przesłać ofertę drogą elektroniczną,  na adres email: zduny@zduny.pl do dnia 23.03.2017 r. godz. 12.00.

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl