0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "II Kiermasz Wielkanocny"
 Alicja Drejkarz-Ostój      14.03.2017 godz. 15:07

Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.” pod nazwą: „II Kiermasz Wielkanocny”.


 

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                    Zduny, 13 marca 2017r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun


o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

      Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948) oraz uchwały XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.”

pod nazwą:

„II Kiermasz Wielkanocny”.

Ofertę w dniu 03 marca 2017 r. złożyło Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła.

Umowę podpisano 13 marca 2016 r.

Wartość udzielonej dotacji – 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 złotych.

 

                                                                                                                        Burmistrz Zdun

                                                                                                                      mgr Tomasz Chudy

 

 

 

 
 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl