0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Informacja o wykazie przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości położonej w Zdunach
 Alicja Drejkarz-Ostój      20.07.2018 godz. 15:01


Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2 na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 24 lipca do 14 sierpnia 2018 r. wywieszono wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości położonej w Zdunach oznaczonej numerem ewidencyjnym 2626/3 o powierzchni 0,0198 ha, zapisanej w KW KZ1R/00036907/3.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Mapka z wykazem działki

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl