0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabudowy poprzemysłowej dawnej kaflarni
 Alicja Drejkarz-Ostój      10.08.2018 godz. 14:10


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) została wydanadecyzja nr GT.6733.5.2018 ustalająca dla Gminy Zduny, Rynek 2, 63-760 Zduny, lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabudowy poprzemysłowej dawnej kaflarni na cele kultury, edukacji, usług, zakwaterowania turystycznego, biurowo-konferencyjne na terenie działek nr ewid. 1721, 1722, obręb Zduny, gmina Zduny.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Zdun                                                                                                                                                                            /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl